LGS Previous Question Paper GK part | 007 / 2018-M

കുസാറ്റ് (CUSAT) ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?LGS previous Question paper, lgs2021,ldc2021,

1)
  കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?
        A) വിസ്തൃതി
        B) പ്രദേശം
        C) ഭാഷ
        D) നദികൾ

       Ans: C) ഭാഷ .

2)  കുസാറ്റ് (CUSAT) ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
        A) കാർഷിക മേഖല
        B) വാണിജ്യം
        C) വാനനിരീക്ഷണം
        D) ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല

       Ans: D) ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല.

 

3)  ഏതു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഹംപി?
        A) വിജയനഗരം
        B) മുഗൾ
        C) മൈസൂർ
        D) മറാത്ത

       Ans: A) വിജയനഗരം. 

4)  ഇന്ത്യയിൽ 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച തീയതി?
        A) 2016 ഒക്ടോബർ 8
        B) 2016 നവംബർ 8
        C) 2016 ഒക്ടോബർ 6
        D) 2016 നവംബർ 6

       Ans: B) 2016 നവംബർ 8.

5)  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്?
        A) സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം
        B) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം
        C) ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം
        D) മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം

       Ans: A) സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം.

6)  ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
        A) മോണ്ടെക് സിംഗ് അലുവാലിയ
        B) ഡോ രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
        C) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
        D) നരേന്ദ്ര മോദി

       Ans: C) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു.  

7)  1947 നു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ ചിഹ്നം?
        A) അശോക ചക്രം
        B) ചർക്ക
        C) തീപ്പന്തം
        D) അശോകസ്തംഭം

       Ans: B) ചർക്ക.

8)  വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
        A) 2006
        B) 2008
        C) 2002
        D) 2005

       Ans: D) 2005.

9)  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം?
        A) കുമരകം
        B) പറമ്പിക്കുളം
        C) ബാണാസുരസാഗർ
        D) തട്ടേക്കാട്

       Ans: D) തട്ടേക്കാട്.

10)  തെന്മല അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?
        A) പരപ്പാർ
        B) കുളത്തൂപ്പുഴയാർ
        C) കഴുതുരുട്ടിയാർ
        D) ചെന്തുരുണിയാർ

       Ans: A) പരപ്പാർ.

11)  സാധുജനപരിപാലന സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാര്?
        A) ശ്രീനാരായണഗുരു
        B) കെ. കേളപ്പൻ
        C) അയ്യങ്കാളി
        D) ടി. കെ. മാധവൻ.

       Ans: C) അയ്യങ്കാളി.

12)  ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം?
        A) മാർച്ച് 22
        B) മാർച്ച് 23
        C) മാർച്ച് 21
        D) മാർച്ച് 24

       Ans: B) മാർച്ച് 23.

13)  സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജി ആരായിരുന്നു?
        A) ജസ്റ്റിസ് ശ്രീദേവി
        B) ജസ്റ്റിസ് ലൈലാ സേത്ത്
        C) ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാ ബീവി
        D) ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി

       Ans: C) ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമാ ബീവി.

14)  ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ റെയിൽവേ മേഖല ഏത്?
        A) പൂർവ റെയിൽവേ
        B) ഉത്തര റെയിൽവേ
        C) ദക്ഷിണ പൂർവ റെയിൽവേ
        D) ദക്ഷിണ റെയിൽവേ

       Ans: D) ദക്ഷിണ റെയിൽവേ.

15)  വാർധാ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ത്?
        A) പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
        B) തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം
        C) ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
        D) സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം

       Ans: B) തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം.

16)  പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചത് ആരുടെ ഭരണകാലത്ത്?
        A) ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ
        B) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
        C) റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്
        D) ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ

       Ans: A) ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ.

17)  താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ?
        A) സാമൂതിരിയുടെ കപ്പിത്താൻ
        B) സാമൂതിരിയുടെ നാവിക തലവൻ
        C) സാമൂതിരിയുടെ കാര്യസ്ഥൻ
        D) സാമൂതിരിയുടെ കരസേനാ തലവൻ

       Ans: B) സാമൂതിരിയുടെ നാവിക തലവൻ.

18)  ഭഗത്സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് എവിടെവച്ച്?
        A) കാൺപൂർ ജയിൽ
        B) ഡൽഹി സെൻട്രൽ ജയിൽ
        C) ലാഹോർ സെൻട്രൽ ജയിൽ
        D) മീററ്റ് ജയിൽ

       Ans: C) ലാഹോർ സെൻട്രൽ ജയിൽ.

19)  താഴെപ്പറയുന്ന കായികയിനങ്ങളിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് പി. ആർ. ശ്രീജേഷ്?
        A) ടെന്നീസ്
        B) ക്രിക്കറ്റ്
        C) ഫുട്ബോൾ
        D) ഹോക്കി

       Ans: D) ഹോക്കി.

20)  ഐക്യകേരളത്തിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടന്ന ദിവസം?
        A) 1956 നവംബർ 1
        B) 1957 ഏപ്രിൽ 17
        C) 1957 ജനുവരി 12
        D) 1957 ഏപ്രിൽ 27

       Ans: D) 1957 ഏപ്രിൽ 27.

21)  ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളംകൂടിയ പാലം ഏത്?
        A) പാമ്പൻ പാലം
        B) ഹൗറാ പാലം
        C) ഭൂപൻ ഹസാരിക
        D) സേതു ബന്ധൻ

       Ans: C) ഭൂപൻ ഹസാരിക.

22)  കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാത താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത്?
        A) കൊച്ചി-ബോംബെ
        B) കൊല്ലം-കോട്ടപ്പുറം
        C) കൊല്ലം-തിരുമംഗലം
        D) പരവൂർ-കുമരകം

       Ans: B) കൊല്ലം-കോട്ടപ്പുറം.

23)  ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സമരം?
        A) ചമ്പാരൻ കർഷക സമരം
        B) ബോംബെ തുണിമിൽ സമരം
        C) നിസ്സഹകരണ സമരം
        D) ഖേടയിലെ കർഷക സമരം

       Ans: A) ചമ്പാരൻ കർഷക സമരം.

24)  പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ദേശീയ സമര കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം?
        A) കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
        B) കേരള കലാമണ്ഡലം
        C) കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി
        D) കേരള പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബ്

        Ans: B) കേരള കലാമണ്ഡലം.

25)  സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനാര്?
        A) ചന്ദ്രശേഖരൻ ആസാദ്
        B) ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
        C) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
        D) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു

       Ans: D) മോത്തിലാൽ നെഹ്റു.

26)  പമ്പാ നദി ഒഴുകി ചേരുന്നത് എവിടെ?
        A) അറബിക്കടൽ
        B) അഷ്ടമുടി കായൽ
        C) വേമ്പനാട്ട് കായൽ
        D) പറവൂർ കായൽ

       Ans: C) വേമ്പനാട്ട് കായൽ.

27)  താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തീയ്യതി?
        A) 1936 നവംബർ 12
        B) 1936 നവംബർ 21
        C) 1936 നവംബർ 11
        D) 1936 നവംബർ 1

       Ans: A) 1936 നവംബർ 12.

28)  'ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും' എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?
        A) ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്
        B) സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
        C) ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ
        D) അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്

       Ans: C) ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ.

29)  തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ അദ്ധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?
        A) കെ കേളപ്പൻ
        B) പി കൃഷ്ണപിള്ള
        C) കെ പി കേശവമേനോൻ
        D) പട്ടം താണുപിള്ള

       Ans: D) പട്ടം താണുപിള്ള.

30)  ചാന്നാർ കലാപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു?
  A) മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം
  B) വഴിനടക്കാനുള്ള അവകാശം
  C) ക്ഷേത്രാരാധനയ്ക്കുള്ള അവകാശം
  D) തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം

       Ans: A) മാറു മറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം.

31)  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പണ്ഡിറ്റ് കെ. പി. കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനം?
        A) സഹോദര പ്രസ്ഥാനം
        B) അരയ സമാജം
        C) യോഗക്ഷേമസഭ
        D) ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം

       Ans: B) അരയ സമാജം.

32)  ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
        A) ഇടുക്കി
        B) പാലക്കാട്
        C) വയനാട്
        D) കൊല്ലം

       Ans: A) ഇടുക്കി.

33)  കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി തീവണ്ടി ഓടിയത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് റൂട്ടിൽ?
        A) കൊല്ലം-പുനലൂർ
        B) ഒലവക്കോട്-പൊള്ളാച്ചി
        C) തിരൂർ-ബേപ്പൂർ
        D) പാലക്കാട്-ഷോർണൂർ

       Ans: C) തിരൂർ-ബേപ്പൂർ.

34)  ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
        A) ഹോക്കി
        B) ക്രിക്കറ്റ്
        C) വള്ളംകളി
        D) അമ്പെയ്ത്ത്

       Ans: B) ക്രിക്കറ്റ്.

35)  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്?
        A) മത്സ്യബന്ധനം
        B) കന്നുകാലി വളർത്തൽ
        C) വനപരിപാലനം
        D) വ്യാപാരം

       Ans: D) വ്യാപാരം.

36)  ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യം?
        A) ഗോതമ്പ്
        B) നെല്ല്
        C) ചോളം
        D) ജോവർ

       Ans: B) നെല്ല്.

37)  കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലെ പർവ്വത നിര ഏത്?
        A) പൂർവ്വഘട്ടം
        B) സാത്പുര
        C) പശ്ചിമഘട്ടം
        D) ആനമുടി

       Ans: C) പശ്ചിമഘട്ടം.

38)  ബൊക്കാറോ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
        A) ഝാർഖണ്ഡ്
        B) ബീഹാർ
        C) മധ്യപ്രദേശ്
        D) പശ്ചിമബംഗാൾ

       Ans: A) ഝാർഖണ്ഡ്.

39)  ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളം?
        A) തിരുവനന്തപുരം
        B) ചെന്നൈ
        C) കൊൽക്കത്ത
        D) നെടുമ്പാശ്ശേരി

       Ans: D) നെടുമ്പാശ്ശേരി.

40)  ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹം ഏത്?
        A) ആര്യഭട്ട
        B) ആപ്പിൾ
        C) രോഹിണി
        D) ഇൻസാറ്റ്

       Ans: A) ആര്യഭട്ട.

41)  ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ എന്നത് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എന്താണ്?
        A) ഒരു പർവ്വതം
        B) ഒരു പട്ടണം
        C) ഒരു നദി
        D) ഒരു പീഠഭൂമി

       Ans: D) ഒരു പീഠഭൂമി.

42)  ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക്-വടക്ക് നീളം എത്ര?
        A) 4123 Km
        B) 2413 Km
        C) 3214 Km
        D) 4312 Km

       Ans: C) 3214 Km.

43)  കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഇവരിൽ ആരായിരുന്നു?
        A) ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
        B) ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി
        C) ആർ. ശങ്കർ
        D) വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ

       Ans: B) ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി.

44)  തിരുവിതാംകൂറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സർക്കാർ ചെലവിൽ നൽകണം എന്ന് വിളംബരം ചെയ്ത മഹാറാണി ആര്?
        A) ഗൗരിലക്ഷ്മിഭായി
        B) സേതുലക്ഷ്മി ഭായി
        C) ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി
        D) ഉമയമ്മറാണി

       Ans: C) ഗൗരി പാർവ്വതി ഭായി.

45)  ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം?
        A) 1
        B) 5
        C) 8
        D) 7

       Ans: D) 7.

46)  ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എവിടെ?
        A) സൂററ്റ്
        B) മീററ്റ്
        C) നാഗ്പൂർ
        D) കാൺപൂർ

       Ans: B) മീററ്റ്.

47)  അഴിമതി തടയുന്നതിനായി ദേശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം?
        A) ലോക്പാൽ
        B) ലോകായുക്ത
        C) വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
        D) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

       Ans: A) ലോക്പാൽ.

48)  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി?
        A) പഴശ്ശി
        B) പമ്പ
        C) കല്ലട
        D) മൂവാറ്റുപുഴ

       Ans: C) കല്ലട.

49)  1907 ൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ജർമനിയിൽ ഉയർത്തിയ വനിത?
        A) ആനി ബസന്റ്
        B) മാഡം കാമ
        C) സരോജിനി നായിഡു
        D) വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്

       Ans: B) മാഡം കാമ.

50)  ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവ ത്യാഗത്തിലൂടെ രൂപീകൃതമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?
        A) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്
        B) ഒറീസ
        C) കേരളം
        D) തമിഴ്നാട്

       Ans: A) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്.

51)  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് രചിച്ച കൃതി?
        A) പാട്ടബാക്കി
        B) തത്വമസി
        C) അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക്
        D) ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ

       Ans: D) ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ.

52)  താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അല്ലാത്തത് ഏത്?
        A) കോയമ്പത്തൂർ
        B) കരിപ്പൂർ
        C) നെടുമ്പാശ്ശേരി
        D) കൊച്ചി

       Ans: D) കൊച്ചി.

 

53)  ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലില്ലാത്ത വാർത്താവിനിമയ ഉപാധി?
        A) ടെലിഗ്രാഫ്
        B) തപാൽ
        C) റേഡിയോ
        D) ടെലിഫോൺ

       Ans: A) ടെലിഗ്രാഫ്.54)  കലാമണ്ഡലം ഗോപി ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
        A) ഭരതനാട്യം
        B) നാടകം
        C) കഥകളി
        D) ഓട്ടൻതുള്ളൽ

       Ans: C) കഥകളി.

55)  സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മലയാളി?
        A) വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ
        B) വി പി മേനോൻ
        C) എൻ എസ് മാധവൻ
        D) കെ ആർ നാരായണൻ

       Ans: B) വി പി മേനോൻ.

56)  ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അവസാന ബഹുജന മുന്നേറ്റം ഏത്?
        A) സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
        B) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം
        C) സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെയുള്ള സമരം
        D) ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം

       Ans: D) ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം.  

57)  വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
        A) പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം
        B) പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനം
        C) കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ജന്മദിനം
        D) തകഴിയുടെ ചരമദിനം

       Ans: A) പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം.

58)  ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
        A) ഇടുക്കി
        B) പത്തനംതിട്ട
        C) എറണാകുളം
        D) വയനാട്

       Ans: C) എറണാകുളം.

59)  കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പം?
        A) താമര
        B) കണിക്കൊന്ന
        C) ചെമ്പരത്തി
        D) ആമ്പൽ

       Ans: B) കണിക്കൊന്ന.

60)  മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല?
        A) തിരുവനന്തപുരം
        B) ആലപ്പുഴ
        C) പത്തനംതിട്ട
        D) കണ്ണൂർ

       Ans: A) തിരുവനന്തപുരം.

61)  കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?
        A) പാലക്കാട്
        B) കാസർഗോഡ്
        C) പന്നിയൂർ
        D) ഇടുക്കി

       Ans: C) പന്നിയൂർ.

62)  ശരീര തുലനാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം?
        A) മെഡുല ഒബ്ലാംഗേറ്റ
        B) ഹൈപ്പോതലാമസ്
        C) സെറിബ്രം
        D) സെറിബെല്ലം

       Ans: D) സെറിബെല്ലം.

63)  നിശാന്ധതയ്ക്ക് കാരണം ഏത് വിറ്റാമിന്റെ അഭാവമാണ്?
        A) വിറ്റാമിൻ D
        B) വിറ്റാമിൻ A
        C) വിറ്റാമിൻ C
        D) വിറ്റാമിൻ B

       Ans: B) വിറ്റാമിൻ A.

64)  ലോക വനിതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം?
        A) മാർച്ച് 21
        B) മാർച്ച് 22
        C) മാർച്ച് 23
        D) മാർച്ച് 24

       Ans: A) മാർച്ച് 21.

65)  എലിപ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗകാരി ഏത്?
        A) വൈറസ്
        B) ഫംഗസ്
        C) ബാക്ടീരിയ
        D) പ്രോട്ടോസോവ

       Ans: C) ബാക്ടീരിയ.

66)  നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം?
        A) എയ്ഡ്സ്
        B) മഞ്ഞപ്പിത്തം
        C) പ്രമേഹം
        D) രക്തസമ്മർദ്ദം

       Ans: D) രക്തസമ്മർദ്ദം.

 

67)  മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം?
        A) നാഡീകോശം
        B) പുംബീജം
        C) അണ്ഡം
        D) രക്തകോശം

       Ans: B) പുംബീജം.

68)  വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1983 ൽ കർണാടകയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം?
        A) അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം
        B) ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം
        C) നർമ്മദാ ബച്ചാവോ
        D) സർവോദയ

       Ans: A) അപ്പിക്കോ പ്രസ്ഥാനം.

69)  ആറ്റത്തിലെ ചാർജില്ലാത്ത കണം ഏത്?
        A) പ്രോട്ടോൺ
        B) ഇലക്ട്രോൺ
        C) ന്യൂട്രോൺ
        D) പോസിട്രോൺ

       Ans: C) ന്യൂട്രോൺ.

70)  ബോക്സൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ്?
        A) ഇരുമ്പ്
        B) അലൂമിനിയം
        C) ചെമ്പ്
        D) സിങ്ക്

       Ans: B) അലൂമിനിയം.

71)  അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചതാര്?
        A) ഡൊബൈറൈനർ
        B) ന്യൂലാൻഡ്സ്
        C) മെൻഡലിയേവ്
        D) മോസ് ലി

       Ans: D) മോസ് ലി.

72)  ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടു പിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
        A) ഹെൻറി കാവൻഡിഷ്
        B) ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി
        C) കാൾ ഷീലേ
        D) റോബർട്ട് ബോയിൽ

       Ans: A) ഹെൻറി കാവൻഡിഷ്.

73)  പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏത്?
        A) ഹെർട്സ്
        B) വാട്ട്സ്
        C) ജൂൾ
        D) ന്യൂട്ടൻ

       Ans: C) ജൂൾ.

74)  വൈദ്യുത ബൾബിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം ഏതെല്ലാം ഊർജ്ജങ്ങളായി പരിണാമം ചെയ്യുന്നു?
 A) ശബ്ദോർജ്ജവും പ്രകാശോർജ്ജവും
 B) ഗതികോർജ്ജവും താപോർജ്ജവും
 C) പ്രകാശോർജ്ജവും താപോർജ്ജവും
 D) പ്രകാശോർജ്ജവും സ്ഥിതികോർജ്ജവും

       Ans: C) പ്രകാശോർജ്ജവും താപോർജ്ജവും.

75)  ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം?
        A) തെർമോമീറ്റർ
        B) ബാരോമീറ്റർ
        C) ലാക്ടോമീറ്റർ
        D) അമ്മീറ്റർ

       Ans: A) തെർമോമീറ്റർ.

76)  മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിനെ നിരക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചലനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ബലം ഏത്?
        A) ഗുരുത്വാകർഷണബലം
        B) ഘർഷണബലം
        C) പ്രതല ബലം
        D) ഇലാസ്തിക ബലം

       Ans: B) ഘർഷണബലം.


77)  ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത എത്ര?
        A) `3\times10^5` Km/s
        B) `225\times10^3` Km/s
        C) `18\times10^4` Km/s
        D) 3500 Km/s

       Ans: A) `3\times10^5` Km/s.


78)  പ്രകാശവർഷം എന്നത് എന്തിന്റെ ഏകകമാണ്?
        A) സമയം
        B) വേഗത
        C) മാസ്
        D) ദൂരം

       Ans: D) ദൂരം.

☆☆☆☆☆☆☆☆
Kerala PSC Coaching to Success wish all our Readers a Great Future!

Post a Comment

0 Comments