കൺഫ്യൂസിങ് വസ്തുതകൾ CONFUSING FACTS VFA | LGS | LDC | 10 th Prelims

കൺഫ്യൂസിങ് വസ്തുതകൾ CONFUSING FACTS VFA | LGS | LDC | 10 th Prelims

👉 റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ - ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത്.

📢 റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ - സി. ഡി. ദേശ്മുഖ്.

1. ബയോഗ്യാസിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം - മീഥേൻ.

🧿 എൽപിജിയിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകം?       ബ്യൂട്ടെയ്ൻ


2. കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത്? രാമപുരത്തുവാര്യർ.

🧿 ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത്? ശ്രീനാരായണഗുരു

3. ഇന്ത്യൻ അണുബോംബിന്റെ പിതാവ് - രാജാ രാമണ്ണ

🧿 ഇന്ത്യൻ ആണവ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് - ഹോമി ജെ ഭാഭ

4. ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം - ലിഥിയം

🧿 ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം - ഓസ്മിയം

5. രക്തസമ്മർദം കൂടിയ അവസ്ഥ - ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ

🧿 രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ - ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ

6. മിശ്രഭോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാര് - സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ.

🧿 പന്തിഭോജനം - തൈക്കാട് അയ്യാ

🧿 സമപന്തിഭോജനം - വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

🧿 പ്രീതി ഭോജനം - വാഗ്ഭടാനന്ദൻ.

7. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി - ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

🧿 ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ മലയാള നോവലിസ്റ്റ് - എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാട്.

8. രോഗങ്ങളുടെ രാജാവ് - ക്ഷയം.

🧿 രാജകീയ രോഗം - ഹീമോഫീലിയ.

9. ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ലോഹം - ക്രോമിയം.

🧿 ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ലോഹം - സ്വർണ്ണം.

10. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് - വിക്രം സാരാഭായി.

🧿 ഇന്ത്യൻ വ്യോമഗതാഗതത്തിന്റെ പിതാവ് - ജെ. ആർ. ഡി. ടാറ്റ.

11. വൈറ്റ് കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ജലവൈദ്യുതി.

🧿 വൈറ്റ് ടാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് - നാഫ്ത.

🧿 വൈറ്റ് ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ലെഡ് കാർബണേറ്റ്.

12. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ - ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത്.

🧿 റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ - സി. ഡി. ദേശ്മുഖ്.

13. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം - ആനന്ദ്, ഗുജറാത്ത്

🧿 നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ്ഥാനം - കർണാൽ, ഹരിയാന

14. ഗാന്ധിജി അവതരിപ്പിച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പേര് - നയിംതാലിം.

🧿 ഗാന്ധിജി അവതരിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ പേര് -  വാർദ്ധാ പദ്ധതി.

15. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം - ഇന്ത്യ

🧿 ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യം - ഗ്രീസ്

16. പുന്നപ്ര-വയലാർ സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരുപേര് - തുലാം 10 സമരം

🧿 മലബാർ ലഹളയുടെ മറ്റൊരു പേര് - പൂക്കോട്ടൂർ ലഹള

17. ആധുനിക ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ബി ആർ അംബേദ്കർ

🧿 പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ

18. സാരാനാഥ് സ്തൂപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - ഉത്തർപ്രദേശിൽ

🧿 സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് - മധ്യപ്രദേശിൽ

19. ഫ്യൂറർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഹിറ്റ്ലർ

🧿 ഡ്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - മുസോളിനി

20. നെഹ്റു ട്രോഫി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് - വള്ളംകളി

🧿 നെഹ്റു കപ്പ് - ഫുട്ബോൾ

21. ലോക്സഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത - ആനിമസ്ക്രീൻ.

🧿 രാജ്യസഭാംഗമായ ആദ്യ മലയാളി വനിത - ലക്ഷ്മി എൻ. മേനോൻ

22. ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ - ഐസോടോപ്പ്

🧿 ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങൾ - ഐസോബാർ

23. കശുവണ്ടിയുടെ നാട് - കണ്ണൂർ

🧿 കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട്  - കൊല്ലം

24. മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിതാവ് - ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോൻ

🧿 മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് വന്ദ്യവയോധികൻ - വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ

25. പ്രിയദർശനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഇന്ദിരാഗാന്ധി

🧿 പ്രിയദർശി രാജാ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് - അശോകൻ

26. 'അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് - വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട്

🧿 'അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക്' എന്ന കൃതി രചിച്ചത് - ഭാരതി ഉദയഭാനു

27. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം - കേരളം

🧿 ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം - ന്യൂസിലാൻഡ്

28. ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് - ഫ്രെഡറിക് നിക്കോൾസൺ

🧿 സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് - റോബർട്ട് ഓവൻ

🧿 ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് - ലോർഡ് വെൻലോക്ക്   
☆☆☆☆☆☆☆☆
Kerala PSC Coaching to Success wish all our Readers a Great Future!

Post a Comment

0 Comments